O projekcie

Projekt „WARMIŃSKO-MAZURSKIE Centrum Kompetencji i Kwalifikacji” numer RPWM.02.03.02-28-0003/17, realizowany jest przez CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO oraz Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku (Partnera Projektu) w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie: 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych.  Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych.

Dowiedz się więcej na temat projektu

Poznaj warunki przyjęcia uczestników

Sprawdź czas realizacji projektu

Formy wsparcia

Kursy zawodowe

Kursy zawodowe wraz z egzaminami zewnętrznymi prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Kursy zawodowe wraz z egzaminami zewnętrznymi prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych – dofinansowane w 95% wartości danego kursu i egzaminu.

  • instalator systemów fotowoltaicznych
  • zarządzanie projektami AgilePM
  • zarządzanie projektami Scrum Master
  • spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi: metoda MAG (135)
  • spawacz: metoda TIG (141)

Szkolenia

Szkolenia wraz z egzaminami wewnętrznymi prowadzące do uzyskania kompetencji zawodowych.

Szkolenia wraz z egzaminami wewnętrznymi prowadzące do uzyskania kompetencji zawodowych – dofinansowane w 95% wartości danego szkolenia i egzaminu.

  • operator maszyn CNC
  • programowanie aplikacji WEB
  • programowanie Android
  • programowanie aplikacji iOS

Formy wsparcia

Kursy/szkolenia.

Oferowane w ramach projektu formy wsparcia, udzielane są w formie kompleksowej, odpowiadają na potrzeby pracodawców branż: jachtowej, OZE oraz IT i dostosowane są do indywidualnych potrzeb Uczestników/czek Projektu.

realizator projektu

Kontakt:

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

Biuro Projektu

Plac Słowiański 2

biuro 116

(w części biurowej Hotelu Arbiter)

82-300 Elbląg

email: centrum.kwalifikacji@crse.org.pl

telefon: +48 887 788 055

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8.00 – 16.00

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast